(ה) נסיונו של ג'. ס. מיל לבסס את האינדוקציה על עצמה

. 'ג ס . מיל היה סבור , שאין הוא זקוק למושגי עזר נוספים , כדי להצדיק את האינדוקציה , ודי בה עצמה , שיהא אפשר ללמד זכות עליה בפני טענותיו של דור יום . התהליך האינדוקטיבי , אומר מיל , הוא הכללה של הניסיון . 'מתוך מקרים פרטיים אחדים , שבהם ראינו התרחשותה של תופעה , אנו מסיקים את המסקנה , שאותה התופעה מתרחשת בכל המקרים של סוג מסוים , כלומר , בכל המקרים הדומים למקרים הקודמים במסיבותיהם המהותיות' t האינדוקציה מכילה , אפוא , את ההנחה כי בטבע קיימים 'מקרים , 'מקבילים כלומר , כל מה שהתרחש אי פעם , יחזור ויתרחש—בתנאי שתהא נתונה מידה מספיקה של דמיות המסיבות —עם כל חזרה של המסיבות האלו . מהלך הטבע הוא 'בעל צורה , 'אחת 'חד צורני' ( אוניפורמי . ( 'העולם כפוף לחוקים כלליים' — זהו לפי מיל העקרון היסודי או האכסיומה הכללית של האינדוקציה . בתורתו על ההיקש הדידוקטיבי , שהזכרנוה קורם ( פרק , ( 'ד הסביר מיל את דעתו , כי ההיסק הדידוקטיבי הוא , לאמיתו של דבר , אינדוקציה . " כשאנו מסיקים מתוך המשפט : 'כל בני אדם הם בני תמותה' את המשפט 'שמואל הוא בן ארם , לכן הוא בן תמותה / הרי , לדעתו של מיל , המשפט הראשון אינ...  אל הספר
מוסד ביאליק