(כה) השוואת שני המושגים של משפטים הסובלים זה את זה או אינם סובלים זה את זה

עיקר ההבדל בין ההגדרה של משפטים הסובלים זה את זה או אינם סובלים זה את זה , שנסנו בסעיף כב , ובין ההגדרה שניתנה על ידי בולצאנו הוא זה : הוא מגדיר את ההסכם או אפס ההסכם שבין פונקציות משפטיות , ולא בין משפטים . לעומת זה אין אנו יכולים להשתמש בהגדרה , שניתנה בסעיף כב , לגבי פונקציות משפטיות , כי ההגדרה הזאת קשורה היא באמיתם או בבטלותם של משפטים , ואילו פונקציות משפטיות , המכילות בתוכן משתנה , אינן לא אמיתיות ולא בטלות , הן סכימה בלבד ליצור מתוכן משפטים אמיתיים או משפטים בטלים . ההגדרה , שניתנה בסעיף כב , מכוונת , מבחינה ראשונה , להגדרת אפס ההסכם של המשפטים , מתוך שאינם סובלים זה את זה . הגדרנו ששני משפטים p , q אינם סובלים זה את זה , כשיוצאת מתוך האמת של p הבטלות של q ומתוך האמת של q הבטלות של ק . היחס , שבו המשפטים סובלים זה את זה , נוצר על ידי השלילה , כפי שהסברנו קודם . ואילו בולצאנו אנו רואים בו את הדרך המ הופכת : הוא מגדיר במדויק , מתי משפטים אחדים או , ביתר בירור : פונקציות משפטיות אחדות , סובלים זה את זה , כלומר כשנמצא במקום המשתנים מושגים קבועים כאלה , שיעשו את כל הפונקציות המשפטי...  אל הספר
מוסד ביאליק