(טו) השלילה של המשפט והסותר של המשפט

קודם שנעבור אל הניסוח של חוקי החשיבה הבאים , חוק הסתירה וחוק השלישי הנמנע , מן ההכרח הוא לברר תוספת בירור את מושגי הלוגיקה של המשפטים , שכבר השתמשנו בהם במידה מסוימת בסעיפים הקודמים : מושג השלילה של המשפט ומושג המשפט הסותר משפט אחר . שלילת המשפט p הוא המשפט : 'לא נכון הוא ( בטל הוא ) כי ;' p בסמלים : <^> ( א ) Arthur Baumgarten , Des Verhaltnis der Dialektik zur Identitatslogik . Mis cellanea academica Berolinensia , II 1 , 1950 ; F . Medicus , Menschlichkeit , 1951 , . p . 27 בספרו 'הצבירה היוצרת' ( תל אביב תשי"א' עמ' ( 73 טוען יום טוב ל . גץ נגד משפט הזהות : 'מאמר הזהות מורה א = א t הוא נכון רק בתורת הפשטה . משוויה זו אינה אמיתית בשלמותה ... בעוד שאני כותב : שמש שווה לשמש' הרי באותו הזמן הפסידה השמש 10 מיליונים טונות מהמסה שלה ונמצאת במקום אחר בחלל העולם . כל דבר נמצא בהתחלפות או תמורה תמידית . כדוגמה היסטורית על התקלה הרבה העלולה לבוא בעטיו של מאמר זה' שעה שמשתמשים בו בחיים המעשיים / יכול לשמש עקרון החוק שהיה בתוקפו בגרמניה גם בשנות האינפלאציה / הוא העיקרון : 'מארק הוא . 'מארק בע...  אל הספר
מוסד ביאליק