(ח) ביקורת תורתו של ברינטאנו. ההיסק האינדוקטיבי וחשבון־ההסתברות

( א ) שימוש בחשבון ההסתברות בתוך מסגרת החוקיות ושימוש בחשבון זה לשם ביסוס החוקיות בכלל . אילו הצליח ברינטאנו , על ידי השימוש בחשבון ההסתברות גרידה , להוכיח את חוק הסיבתיות ולבסס על ידי כך את האינדוקציה , הרי היתה תגלית זו מציינת נקודת מפנה לא בלבד בתורת האינדוקציה , אלא גם במיטאפיסיקה . שאלת הדי טרמיביזם , שאלה מיטאפיסית שחשיבותה גדולה כל כך בתורת ההכרה ובתורת - המירות , היתה באד , על פתרונה ; חשבוךהסיכויים היה מכריע את הכף לטובת הדיטרמיניזם ולרעת ההנחה של חופש הרצון . האם חשבון ההסתברות עשוי להצדיק מסקנה מפליגה כל כך ? האם אפשר להוכיח את חוק הסיבתיות בעזרת חשבון ההסתברות בלבד ? כדי לענות על השאלה הזאת , נזכיר את ההבחנה החשובה של ברינטאנו בין השימוש באינדוקציה בשרה המאתימאטיקה , ובין השימוש בה במדעים העובדתיים ( ראה סעיף ז . ( השימוש באינדיקציה בתחום הגיאומטריה , כפי שהדגימו ברינטאנו על ידי המשל של ארכימדס , נראה לנו מוצדק לגמרי , שכן אנו בטוחים מראש כי היחסים הגיאומטריים קבועים על ידי משפטים אפריוריים . לכן בכל מקרה פרטי , כשלא הצלחנו עדיין להוכיח סדירות מסוימת וטעמה , אלא מצאנו אות...  אל הספר
מוסד ביאליק