(יב) היקשים לקויים והיקשים מורכבים

אנו קוראים להיקש בשם . Emhymeme כשהוא בא על ביטויו שלא בשלמות , היינו כשאחת ההקדמות באה על ביטויה ועמדה מובלעת 'בתוך הנפש- ( . (' en thymo רוב הפסוקים של לשוננו היומיומית , שבהם אנו משתמשים במלות חיבור , כגון ו כי , יען , לכן , לפיכך , וכיוצא בהן , ביטיןם אינו שלם כביטויו של היקש . באמור הנביא הו י שע י 'כי אנכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה , אני אני , 'אטרוף הריהו משמיט , מבחינת ההיגיון , את ההקדמה 'השחל . 'טורף כשאנו אומרים ו ' הוא מועמד טוב לקאריירה דיפלומאטית , כי בעל מידות יפות הוא , אנו מבליעים את ההקדמה שכל דיפלומאט נדרשות ממנו מידות יפות . שלשלת של היקשים , הקשורים ביניהם באופן שמסקנתו של היקש אחד נעשית להקדמה בהיקש אחר —אנו מכנים בשם 'היקש , 'מורכב או . 'פוליסילוגיזם' התורה על ההיקש המורכב אינה מחדשת חידוש עקרוני לגבי תורת ההיקשים הפשוטים . אנו מביאים כאן את הסברתו של יהודה באראש בספרו 'אוצר . 'חכמה הוא משתמש תחת היקש' גם במונח 'דיוקי : 'אם נעשה ממשפט דיוק אחד הנחה אחת ונחבר אליה עוד הנחה אחרת להוציא משניהם משפט דיוק חדש , אז נקרא המשפט הדיוק הזה השני בשם משפט דיוק מורכב ...  אל הספר
מוסד ביאליק