(א) עיונים כלליים

כבר עמדנו פעמים אחדות על כך , שמשפט אחד 'נופק' ממשפט אחר או משפט אחד 'אינו סובל' את האחר או 'סותר' אותו . בפרק הזה ננסה להביא יחסים כאלה לתודעתנו במפורש . עובדה מופלאה היא — אף שאנו רגילים בה ולכן אין אנו תמהים עליה — שהמשפטים אינם עומרים זה על יד זד , כיחידות בודדות , אלא מהווים כביכול ביניהם אורגניזם הגיוני , באופן , שמשפטים מסוימים אי אפשר להם שיהיו אמיתיים , בלי שמשפטים אחרים יהיו גם הם אמיתיים ובלי שמשפטים אחרים יהיו בטלים . לא כל המשפטים קשורים ביניהם על דרך כך . יש משפטים , שהם , לפחות לגבי שכלנו , אינם תלויים זה בזה , והאמת או הבטלות של האחד אינה משפיעה על האמת או הבטלות של האחר . כאן יש להצביע בייחוד על המשפטים העובדתיים . בדרך כלל , משפטים על עובדות אינם תלויים זה בזה ומהווים יחידות מבודדות . אך שוב קשורה כל יחידה ויחידה , כל משפט ומשפט , עם משפטים אחרים הנופקים ממנו , סותרים אותו וסובלים או אינם סובלים אותו וכיוצא באלה . תורת ההיסקים בכלל וההיקשים בפרט מבקשת לקבוע את החוקים , אשר לפיהם קשורים באופן זה משפטים עם משפטים אחרים .  אל הספר
מוסד ביאליק