(יג) הבדלים פסיכולוגיים בין הדימויים

ההבדלים הבאים בין הדימויים נתפרסמו במיוחד על ידי לייבניץ ( 15 ( א ) הדימוי הוא או בהיר או אפל . הוא נקרא בהיר , אם יש בו כדי להכיר על ידיו את העצם , שהוא חל עליו . כולנו יש לנו בדרך כלל דימוי בהיר על המכונית או על המטוס , כלומר אנו יודעים על האמצאות הטכניות האלה כדי יכולת להכירן ; אולם המושג 'פצצה אטומית' אינו בהיר אלא למתי מעט מומחים , ואילו רוב האנשים המושג הזה הוא להם מושג אפל . ( ב ) הדימוי אפשר שיהא מובחן , »• או לא מובהן , מעורבב . הוא נקרא מובחן , כשאנו יודעים את הרכב תוכנו . המושג נעשה מובחן על-ידי הגדרתו . דימויים אפשר שיהיו בהירים מבלי שיהיו מובחנים , כגון כשאין אנו יודעים להגדירם . דימוים של רוב בני-אדם על המטוס לא יהיה מובחן , מכיוון שאין הם יודעים להגדיר הגדרה מספיקה את מבנהו . כל מושג פשוט הוא מסתמא גם מובחן , מכיוון שאי-אפשר לו שיהא מנותח לגורמים המרכיבים אותו . * clarus ** distinctus ( ג ) הדימוי הוא אריקוואטי — 'מכוון' לפי תרגומו של יעקב קלצקין—אם הניתוח של כל גורמיו נתמצה עד סופו , כלומר כל הגורמים הפשוטים הנמצאים בתוכו נתגלו ונודעו . ( ד ) הדימוי אפשר שיהא סמלי או הס...  אל הספר
מוסד ביאליק