(כד) משפטים נוספים לעניין תורתו של בולצאנו

א . מתוך העובדה שמשפטים מסוימים ... ס A , B , c , סובלים זה את זה ביחס למושגים , i , j ... אין להסיק , כי גם שלילותיהם סובלות זו את זו . כמשל מביא בולצאנו : שני המשפטים א' אחדים הם ב" ו'לא נכון הוא , שכל א' הוא ב" סוב לים זה את זה ביחס למושגים , 'א . 'ב אולם שני המשפטים 1 'לא נכון הוא , שא אחדים הם ב" ויכל א הם , "ב אינם סובלים זה את זה ביחס לאותם המושגים . ב . מתוך העובדה , ששלילת כל אחד מן המשפטים הבודדים ... מ A , B , c , סו בלת את כל יתר המשפטים האלה ביחס למושגים i , j ... אין להסיק , כי גם השלילה של שני משפטים או יותר מתוך המשפטים הנזכרים סובלת את יתר המשפטים . ביחס לאותם המושגים . המשפט c-o A והמשפטים , . . D אפשר שיהיו סובלים זה את זה , וכן אפשר שיהיו סובלים זה את זה המשפטים ס , A , c , והמשפט , OOB ובכל זאת לא יהיו המשפטים ^ . ~ B , C , D סובלים זה את זה . כי לשם כך נחוצים מושגים אחרים לגמרי מכפי שהיו נחוצים לשם כך , שיהיו סובלים זה את זה שלושה משפטים חיוביים עם שלילה אחת . בולצאנו מביא את המשל הזה : שלושת המשפטים 'ראובן הוא , 'אדם 'ראובן או נולד על הים או נולד באחת משלוש ...  אל הספר
מוסד ביאליק