מבוא לתורת ההיגיון

ש . ה . ברגמן מבוא לתורת ההיגיון מבוא לתורת ההיגיון המדע העיוני של הסדר מאת שמואל הוגו ברגמן מוסד ביאליק ירושלים INTRODUCTION TO THE STUDY OF LOGIC by SHMVEL HUGO BERGMANN  אל הספר
מוסד ביאליק