(כ) שינוי הצורה של כללי מיל על־ידי רייט [א] וברוד [ב]

ארבעת הכללים הראשונים של מיל ניתנו בזמן האחרון בצורה חדשה , המאירה באור בהיר יותר את הזיקה ההגיונית המונחת ביסוד הכללים . " תיאור הכללים הזה משתמש בהבחנה בין תנאים מספיקים ותנאים הכרחיים ומוסיף על ההבחנה הזאת את הדיסיינקציה של התנאים ההכרחיים ואת הקונפקציה של התנאים המספיקים . בין שני מיני התנאים האלה קיימת אי ס !? טריה אופיינית : אם מאורע ידוע מי יש לו תנאי הכרחי , הרי התנאי הזה יקוים בכל מקרה של . 'מ גורם העלול להיעדר , בעוד מ' נוכח . אינו עשוי להיות תנאי הכרחי של מ ( משפט אי . ( מכאן : אם יש תנאים הכרחיים אחדים , הרי התנאים האלה נמצאים בכל מקרה שבו מ נמצא , ולכן הם סובלים זה את זה מבחינה הגיונית . מה שאין כן במקרה של תנאים מספיקים . במקרה אחר אפשר שיימצא תנאי מספיק אחד ובמקרה אחר אפשר שייעדר ותחתיו יימצא תנאי מספיק אחר . לכן אפשר שהתנאים המספיקים השונים לא יהיו סובלים זה את זה מבחינה הגיונית או פיסית . לעומת זה נוכל לומר , שאם נעדר פעם המאורע מי , וראי נעדרים כל התנאים המספיקים שלו . לכן אנו מקבלים כאן את המשפט בי , המקביל למשפט אי שהבאנו קודם : גורם הנוכח בעוד מי נעדר , אי אפשר ...  אל הספר
מוסד ביאליק