(כג) חלוקת היחסים

( א ) חלוקת היחסים בענין הריפלכסיביות : . 1 היחס קיים בין כל עצם לעצמו : יחס ריפלכסיבי ( חוזר . ( לשון אחר : קיים xRx לגבי כל x בתוך שדה הדיון . משל לכך יחס הזהות ו כל עצם זהה עם עצמו . י . יש אפשרות , שהיחס יהיה קיים בין העצם לעצמו , אך אין הדבר הכרח ; יחס כזה נקרא לא ריפלכסיבי . משל לכך יחס האהבה : יכול אדם לאהוב את עצמו , אך אין הדבר הכרח . . 3 מן הנמנע , שהיחס יהיה קיים בין העצם לעצמו : יחס כזה נקרא יחס אי ריפלכסיבי . ( irrefiexive ) משל לכך היחסים , ' שונה 'אחי , יאחותי , יבעל , ינשויי , בן וכיוצא באלה . ( ב ) חלוקת היחסים בעניין היחס המהופך : . 1 היחס המהופך זהה עם היחס המקורי . יחס כזה נקרא יחס סימטרי ( תואם . ( JR , יוצא , כי גם . y R x משל ליחסים סימטריים : ישווה / דומה / ההלצה הידועה : שתי התאומות רינאטה ואדית דומות מאוד זו לזו , וביחוד רינאטה / שורשה בכך , שלא ניתנה הדעת על הסימטריה השולטת ביחס הדמיון . . 2 ייתכן והיחס המהופך יהיה שווה ליחס המקורי , אך אין זה הכרח . יחס כזה נקרא יחס לא סימטרי . משל לכך היחס יאח / אם אי אחיו של ב / ייתכן ובי הוא אחיו , אך אף ייתכן שבי הי...  אל הספר
מוסד ביאליק