(י) גזירת שתי הדרישות של קיינס מתוך 'חוק צמצום גורמי־השינוי שאינם־תלויים'

קיינס סבור , שיהא אפשר למלא אחרי שתי הדרישות האלו כאחת , אם נדרוש לגבי הטבע חוק , שהוא קוראו בשם 'חוק צמצום גורמי השינוי שאינם תלויים' •( limitation of independent variety ) הוא אומר ; המדע מתבסס על הנחת 'האופי האטומי' של חוקי הטבע , כלומר , מערכת חוקי העולם החומרי מורכבת 'אטו י מים של , 'חוקיות באופן שכל 'אטים' של החוקים משפיע את השפעתו לעצמו , נפרד ולא תלוי ב'אטו י מים אחרים . חוקי הטבע מהווים קבוצות קבוצות , באופן שקבוצה אחת פועלת מבלי להיות תלויה בכל יתר הקבוצות של החוקים . בדרך כך , השינוי הנופל במצבה של מערכת חומרית , מורכב נ ; . מספר שינויים נפרדים , שכל אחר ואחד מהם מותנה על ידי חלק מיוחד של מצב המערכת שקדם . כל 'אטום של חוקים' נוכל לראותו כסיבה נפרדת , שאינה מתקשרת בסיבות אחרות לידי צירופים אורגאניים . לא יארע ש'אטום' כזה של ; 1 וק , כשהוא מופיע בצירוף עם 'אטומים שונים , יהא כפוף לחוקיית שונה . אילו אירע , שחוקי הטבע לא יהיו אטומיים , אלא , 'אורגאניים' הרי היו קיימים , לגבי כל צירוף וצירוף של החוקים — חוקים נוספים וחדשים ; כל מצבו של העולם היה כפוף לחוקים שונים , והבדלי הרכב...  אל הספר
מוסד ביאליק