(כו) ההתאמה האיסומורפית

בדרך כלל מקשר היחס עצם בעצם . אולם היחס עצמו שוב עשוי לשמש בסיס ליחס אחר , הבנוי עליו והמייחס את היחס ליחס אחר . כך אמרנו בע , 157 שיחס המקומות בשלשלת היוחסין דומה ליחס המקומות בחלל : קבענו את יחס הדמיות בין שני יחסים . בין היחסים כאלה , המקשרים יחס ביחס , חשוב במיוחד אותו היחס הקובע , כי כל האברים , המקושרים על-ירי היחס , 1 אפשר להתאים להם את כל האברים של היחס 2 באופן שכל זוג אברים , המקושר על-ירי היחס הראשון , מתאים לו זוג אברים המקושר על ידי היחס האחרון , ולהיפך . כמשל לכך נוכל לראות ארץ מסוימת והמפה המדויקת המתאימה לארץ הזאת — כל שני מקומות בארץ הממשית מתאימים להם שני מקומות על המפה , וכל שני מקומות הנמצאים במפה מתאימים להם שני מקומות בארץ הממשית . היחס הגיאוגראפי , 1 המקשר את המקומות השונים בארץ גופה , והיחס , 2 המקשר את המקומות הסמליים על המפה , בנויים באופן , שהסטרוקטירה , המבנה , של שני היחסים האלה הוא שווה , ולכן עשוי היחס 3 להתאים את 1 ל , 2 ולהיפך . הוא הדין ביחס שבין הך $ ם של מכונה והמכונה גופה , וכר . שני יחסים או יותר , הבנויים באופן שקיים ביניהם היחס R המתאים את כל אב...  אל הספר
מוסד ביאליק