(טו) מסקנותיו של ברינטאנו לגבי ההיסקים שאינם־אמצעיים

ראינו , שברינטאנו מפרש את המשפטים E" \ A באופן שאין לומר — אם זה לא נאמר בפירוש — שהם כוללים בתוכם את המציאות של הנושא . הלוגיקה המסור תית מכירה בנכונותו של ההיסק A ל 1 ומ £ ל ' 0 כלומר את ההיסק 'אד ^ סובא , לטרנאטאםי ( ראה את הריבוע של בויאטיוס . ( לפי תורתו של ברינטאנו , כל ההיםקים האלה אינם נכונים . המשפטים 1 A E הם שליליים , המשפטים 1 ו 0 הם חיוביים . אי אתה יכול לגזור עובדה חיובית מתוך עובדה שלילית . מתוך המשפט re A לא פי איננו' אי אתה יכול לגזור את ו כלומר שישנו ס פ . ומתוך המשפט S-0- E איננו' אי אתר , יכול לגזור את העובדה החיובית ' 0 כלומר , שישנו ס' . 'לא ם ההיסקים שבלוגיקה המסורתית מ ^ ל 07 1 י £ ל 0 אינם באפשר אלא אם מובטחת לנו הישות של , 'ס אך דבר זה מצריך משפט מיוחד , והרי אז אין לפנינו היסק לא אמצעי המסיק את מסקנתו מתוך משפט אחד ( כפי שהסברנוהו קודם , סעיף ב ) אלא משפט הנגזר מתוך שני משסטים . כלומר : ס פ A . " — ס פ E ... — ס + ס + לכן : ס פ 1 ... + לכן : ס פ 0 ... + המסקנות האלו נובעות מתוך שתי הקדמות על פי חוק השלישי הנמנע : אם ס' ישנו והוא אינו , 'לא פ הרי הוא ...  אל הספר
מוסד ביאליק