(כ) היסקים לא־היקשיים: (1) היסקי־היחס

למרות העמדה השלטת , שתפס ההיקש בתולדות תורת ההיגיון , ידעו הלוגי קנים תמיד כי יש היסקים , שאינם בעלי הטבע ההיקשי . לייבניץ מביא בספרו מסות חדשות ( ספר רביעי , ( 4 § , 17 את המשל הוה : ירויר הוא אביו של שלמה , לכן שלמה הוא בנו של דורי . לייבניץ , an אמנם , את לבו להיסקים אלה ( רספרו של קוקויךה על הלוגיקה של לייבניץ , עמ' , ( 73 אך לא ידע , כיצד לסדרם לתוך שיטתו הלוגית . כבר ראינו בעמי , 201 שלייבניץ ניסה להעמיד את משפטי היחס על המשפטים ההחלטיים המסורתיים , אף שראה את הקשיים הכרוכים בכך . גם לגבי ה הי ס קי ם , הבנויים על היחסים , השתדלה המסורת להכניס אותם איך שהוא אל המסגרת של ההיקשים המסורתיים . היחסים הם מקור להיסקים רבים הנובעים מתוכם . המשל של דויד ושלמה , שמביאו לייבניץ , הוא היסק היוצא מתוך היפוך של היחס . היחס של הבן אל האב הוא ההיפוך של היחס של האב אל הבן . כך נוכל , אם נציין את ההיפוך של היחס R בסמל , R להסיק מתוך העובדה , שקיים היחס , a Rb את המסקנה , שקיים היחס . bRa אם אי גדול מ ב / הרי בי קטון מ אי ו אם אי קודם ל בי , הרי בי מאוחר ל אי ; וכדי ( ראה לעיל , עמי . ( 152 על אל...  אל הספר
מוסד ביאליק