(יז) חוק החוקיות הכללי והאינדוקציה הפרטית

האינדוקציה מתאפשרת על ידי העיקרון הכללי של חוקיותו של העולם , של ההקשר המקיף של הטבע כולו . הראינו שהמדע זכאי להניח את החוקיות הזאת כהנחה טראנסצינדנטאלית עליונה שלו . הבאנו את הקווים האופייניים של הפילוסופיה האורגאנית של וייטהר כמשל לכך , כיצר יכול החוקר לתרגם את ההנחה הכללית הזאת להוראות למעשה המדע . גי . רויס [ ב , [ הפילוסוף האמריקני הנודע , טען , כי ההנחה של החוקיות הכללית אינה מביאה כל תועלת לביסוס האינדוקציה . 50 לא החוקיות הכללית היא חשובה , אלא רווקה החוקיות הפרטית ; היא בלבד עשויה להצדיק את האינדוקציה —מה שדרוש לנו ; אין חוקיות וחדצורנות סתם שתהא שולטת בעולם , אלא החוקיות והחדצורנות בתחום מסוים ; והתשובה לשאלה ז ו אי אפשר לה שתינתן על ידי שיקול דעת כללי , אלא על ידי החקר הנסיוני של החדצורנות בכל תחום מתחומי הטבע . אולם גם אם נודה לרויס , כי חוק החוקיות הכללי אין בו כדי לבסס את האינדוקציה בפרטיותה ומן ההכרח להוסיף עליו הנחות נוספות , לא נוכל שלא להרגיש , ( א ) . Lotze , Logik השווה ; Henry Jones , The philosophy of Lotze . 1895 , p . 137 ( ב ) Josiah Royce כי החוק הכללי של החו...  אל הספר
מוסד ביאליק