(כ) ההגדרה

אריסטו אומר , בספר הראשון של המיטאפיסיקה , על סוקראטס , כי הלה ביקש את המושג הכללי , והיה הראשון שתקע את המחשבה בהגדרות . מתוך שאיפה להתגבר על מגמה הרסנית של הסופיסטים הגיע סוקראטס לידי חיפוש הגדרות . דרכו לבירור מושגים היתה אינדוקטיבית , כלומר הוא יצא מן השימוש הרגיל של השפה , ראה 3 שם יחידה ארעית של המובן , וכוונתו היתה להגיע , על ידי משלים של השימוש באותו השם בשפה הרגילה , לידי צורה קבועה ומוחלטת של המושגים . אמנם , השפה היא סובייקטיבית , אבל כלולה בה נטייה אל האובייקטיבי , אל האחדות האובייקטיבית של המושגים ; ובעוד הסופיסטים נהגו להבליט את הטשטוש שבמלה ולהשתמש בו לצרכיהם , בא סוקראטס וראה במלה המ טושטשת את הכיוון אל קביעות מגדרת ואל יחידות המשמעות הטמונה במלה , לפחות בכוח . האינדוקציה הסוקראטית משתמשת במלים של שימוש לשון , כדי לגלות מאחורי המשמעות שאינה קבועה של המלה את המושג הזהה לאמתו ; ועל ידי כך היא מגלה , מאחורי המלה , את ה'אידוסי , את המשמעות האחת הקבועה , המבקשת ביטוי לעצמה במלה זו , וקיומה בלבד מניח אפשרות לשפה , להבנה ההדדית , ואף לשימוש בשפה , כשהאדם מדבר אל נפשו . משגילי...  אל הספר
מוסד ביאליק