(ה) התפיסה ההסכמית של תורת־ההיגיון

בשל ריבוי האפשרויות של תורות היגיון שונות נוצרה בזמן האחרון השקפה חדשה בעניין היחס בין הלוגיקה ובין הממשות : ההסכמיות ( קו י נונציונאליזם . ( ההסכמיות אומרת : אין כל יחס אפריורי בין תורת ההיגיון ובין הממשות . הלוגיקה אינה משוקעת בממשות , אין לה שום משמעות אונטולוגיה , היא אינה אומרת שום דבר על המציאות , היא טאוטולוגית לגמרי . משפטי הלוגיקות השונות אינם אלא כלים , אמצעים , לקבוע בעזרתם מצב מסוים , לסדרו , לארגנו , לגשר בין ניתן לניתן , ואולם כלים אלה אין בהם כל זיקה לישות . הזכרנו בפרק הראשון את ג . איטלסון , שהגדיר את תורת ההיגיון כ'מרע של כל המושאים בכלל , בין של המושאים הקיימים ובין של המושאים שאינם קיימים , הממשיים ושאינם ממשיים . הוא הביע בהגדרתו זו את הדעה , שכל המושאים באשר הם מושאים , כלומר מושאי המחשבה , הם בעלי סטרוקטורה לוגית אונטו לוגית מסוימת , שהיא עיסוקה של הלוגיקה . לעומת זאת טוענים בעלי תורת ההסכם , שאין כל יחס בין הלוגיקה למושאים , והלוגיקה אינה אלא תחשיב חופשי המסדר סמלים חדלי משמעות לפי חוקי אופיראציה שנקבעו דרך שרירות . המקור לאמיתות ההכרחיות של הלוגיקה הוא בהגדר...  אל הספר
מוסד ביאליק