(לא) על היחס ההדדי של ארבע הצורות המסורתיות של המשפט ההחלטי. הריבוע של בואטיוס

אנו יכולים להבחין את היחסים האלה בין ארבע הצורות של המשפט ' ( א ) צורות המשפט EI A שונות הן ביחס לאיכותן , אך שתיהן כלליות . משפטים אלה נקראים 'ה 5 ? יים' ( קונטראריים . ( הם אינם סובלים זה את זה , חיובו של אחד גורר אחריו את שלילתו של האחר . אי אפשר להם שיהיו אמיתיים כאחד , אך אפשר להם שיהיו בטלים כאחד , שכן השלילה של A יכולה לדור בכפיפה אחת עם השלילה של . E למשל , שני המשפטים י 'כל מה שאמר אריסטו הוא אמיתי ו אף דבר ממה שאמר אריסטו אינו אמיתי / שניהם בטלים בבת אחת . לאמור , בידך לגזור מן האמת של המשפט את הבטלות של המשפט ההפכי , אך אין בידך ללמוד מן הבטלות של האחד כל דבר בעניין האמת או הבטלות של האחר . ( ב ) צורות המשפט 1 ו 0 שונות הן ביחס לאיכות , אך שתיהן חלקיות . הן נקראות 'תת הפכיות' ( סובקינטראריות . ( אפשר להן שתהיינה אמיתיות כאחד , אך אי אפשר להן שתהיינה בטלות כאחד . שעל כן הבטלות של 1 יוצאת מתוכה האמת של 0 והבטלות של 0 יוצאת ממנה האמת של . 1 אך אי אתה יכול לגזור מתוך האמת של צורה אחת , מכלל הצורות 1 ו , 0 את האמת של הצורה האחרת . מתוך האמת של המשפט : 'בני אדם אחדים הם טובים אי...  אל הספר
מוסד ביאליק