רשימת המונחים

אוגד copula = א 1 גד טוען assertive tie = א 1 גד מאפיין characteristic tie = אופן ההיקש mood of syllogism = אופן מבטל modous toiiens = אופן מחייב modus ponens = אופניות modality = איכות quality = אינדוקציה חסרה imperfect induction = אינדוקציה על ידי מנייה induction by = enumeration אינדוקציה שלמה perfect induction = אירוע event = איש indlviduum = בעייתי problematic = ברירות evidence = גדול שאינו מותר nucit major = גרירה implication = דו משמעות ( רוב משמעות ) equivocation = דימוי representation = דימוי אפל confused repres . = דימוי בהיר clear repres . = דימוי הסתכלותי intuitive repres . = דימוי מובחן distinct repres = דימוי מכוון adequate repres . = דמיות similarity = דרך ההבדל method of difference =  אל הספר
מוסד ביאליק