(יא) המשפטים המורכבים

בידנו להרכיב שני משפטים או יותר לידי משפט חדש באופן שהמשפט המורכב יהא יחידה חדשה קיימת בפני עצמה , ושיפוטנו יחול על היחידה המורכבת הזאת , ולא על המשפטים-החלקים המרכיבים אותה . אם אומר : 'אילו היה היום מזג אוויר יפה , הייתי הולך , 'לטייל הרי לא אמרתי , שהיום מזג אוויר יפה או שאלך היום לטייל , כי הלא ייתכן שהבעתי את המשפט ביום סגריר , אלא טענתי מכוונת לגבי המשפט החדש , המורכב , והמשפט הזה אינו מדבר אלא על תלי ת מיוחדת של המשפט האחרון אני' ) הולך ( 'לטייל במשפט הראשון מזג' ) האוויר . ( 'יפה המשפטים המרכיבים החלקים-המשפטים' ) ( ' את המשפט המורכב אפשר להם שיהיו גם הם מורכבים , אולם מבחינה אחרונה אנו חייבים להיסמך על משפטים שאינם מורכבים , אלא פשוטים אטומאריים' ) . ( ' עד כאן הכרנו את הצורות הבאות של משפטים פשוטים : 'א' ישנו איננו' ) , ( ' כשהישות מתכוונת למציאות ממש ; 'א' ישנו' איננו' ) , ( ' במובן של הישות שב לוגיקה המתימטית ; 'א' הוא ב" אינו' ) ( "ב במובן ה : v ולסוף הכרנו את המשפטים הקרויים כפולים , שצורתם הלשונית גם היא : 'א' הוא ( אינו ) ב" והרוצים לומר , כי א' נמצא ושהוא . 'ב משפטים...  אל הספר
מוסד ביאליק