זאת ירושלים : חלק ראשון - מראשיתה ועד התקופה המוסלמית

זאת ירושלים : חלק ראשון - מראשיתה ועד התקופה המוסלמית

מחבר: ישראל רוזנסון, רות פלג, חוה ליאון ואייל מירון
שנת ההוצאה: תשס"ג
מילות מפתח: תקופת בית ראשון; ירושלים (ממלכה); תקופות; תקופת בית 1; בית ראשון; בית 1; ממלכת ירושלים
הספר מותאם לדרישות תכנית הלימודים בלימודי ארץ ישראל. החלק הראשון של הספר עוסק בתולדותיה של ירושלים מראשיתה ועד לתקופה המוסלמית הקדומה. הספר נכתב בהדגש היסטורי על בסיס כרונולוגי בשילוב עם מקרא, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, אדריכלות, אמנות, דתות, מסורות ומנהגים.
הנושאים בספר : א - ירושלים בראשיתה ובימי הבית הראשון :מקורות המידע להכרתה, מיקומה הגיאוגרפי, קורות העיר ותדמיתה במקרא, השתקפות המציאות בארכיאולוגיה ובמקרא.
ב - ירושלים בימי בית - שני .
ג - התקופה הפרסית : האימפריה הפרסית, שיבת ציון, שיקום החיים בירושלים, ירושלים עיר המקדש - מרכז ליישות יהודית.
ד - התקופה ההלניסטית : ארץ ישראל במעגל ההשפעה ההלניסטית, ירושלים בשלטון בית סילווקוס (המרד החשמונאי.
ה - התקופה החשמונאית : מהנהגה צבאית למלכות, פני ירושלים בתקופה, התרבות החומרית, החברה בירושלים, אובדן הריבונות.
ו- העיר בשלהי בית שני : מלכות בחסד הרומאים (בית הורדוס) , הנציבים הרומיים, העלייה לרגל, הסנהדרין, החברה בירושלים (פרושים, צדוקים ואיסיים) הנצרות בראשיתה, ירושלים כמרכז כלכלי, חומות, מבנים, שכונות, בית המקדש, אספקת המים,קבורה וקברים, המרד הגדול וחורבן בית - המקדש.
ז - ירושלים בתקופה הרומית - ביזנטית : יחס היהודים לירושלים החרבה, ירושלים עיר אלילית - איליה קפיטולינה, ירושלים הופכת למרכז נוצרי, יחס הנצרות לירושלים, המינהל, יהודים ויהדות בירושלים, הכיבוש הפרסי (תקוות משיחיות) ושברונן.
ח - ירושלים בתקופה המוסלמית הקדומה : הופעת האסלאם, המקורות להכרת העיר, כיבושה, זיקת האסלאם לירושלים (אלקדס) , אוכלוסיית העיר, מסגד אל - אקצא וכיפת הסלע, ארמונות בית אומייה, התיישבות יהודית בעיר, הקראים, עלייה לרגל . אל הספר
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים

עמודים:
ג  ד  ה  ז  ח  ט  1  3