''ותתצו הבתים לבצר החומה"; החומה הרחבה חוצה בניין קדום