דגם שלושת המגדלים שנבנו על-ידי הורדוס: מגדל היפיקוס, מגדל פצאל ומגדל מרים (במלון הולילנד)