איליה קפיטולינה — עיר אלילית

איליה קפיטולינה — עיר אלילית במצבה של ירושלים חל שינוי כארבעים שנה לאחר החורבן , כאשר השליטים הרומאים החלו לתכנן תכניות לשיקומה . היו אלה ימי שלטונו של הדריאנוס , אשר מונה לקיסר בשנת . 117 במסעיו ברחבי האימפריה הגיע הדריאנוס לארץ ישראל בשנת , 129 וייתכן שבמסעו זה החליט לשקם את ירושלים . נראה , שבראשית דרכו זכה הדריאנוס לאהדה מצד היהודים , וזאת בגלל מאורעות שחלו לפני עלייתו לשלטון והידועים בספרות בשם מרד הגלויות . ביהודה כוונה התסיסה הפוליטית בתקופת "מרד הגלויות" בעיקר כנגד המפקד הצבאי אשר נשלח על ידי הקיסר טריאנוס לאזור , ואשר נהג כאן ביד קשה ביותר . עם מותו של טריאנוס ועליית הדריאנוס לשלטון הנהיג האחרון מדיניות של פיוס . ביהודה , למשל , הוא העביר את הנציב הקשוח ממשרתו ומינה תחתיו אדם נוח יותר . בכך תרם הדריאנוס לשיכוך המרד והביא לאהדת היהודים אותו . הד לרגשות חיוביים אלה ניתן למצוא בספר הסביליות המתאר את הדריאנוס בשפה סמלית ומוצפנת : התקוות שתלו היהודים בהדריאנוס , היו גדולות ביותר . ייתכן , שהם אף ייחסו לו כוונה לשקם את ירושלים ולבנות את בית המקדש ! במקורותינו נשתמר מדרש , שלפיו הדרי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים