יהודים ויהדות בירושלים

יהודים ויהדות בירושלים יחס הנצרות ליהודים הרחקתם של היהודים מירושלים היתה אבךיסוד באמונתם של הנוצרים , והדבר משתקף היטב בדברי הירונימוס , אחד מאבות הכנסייה : עד היום אסורים העבדים הבלתי נאמנים להכנס ירושלימה כיון שרצחו את עבדי אלוהים ואפילו את בן האלוהים . הם יכולים לבוא לעיר רק לבכותה והם קונים בכסף את הזכות לבכות את חורבן עירם . אלו שקנו לפנים את דם ישוע קונים עתה את דמעותיהם . ואין מרשים להם לבכות אפילו בכייה אחת חינם . ותראה כי ביום שנכבשה ירושלים בידי הרומאים באים עם נדכא ... נשים כבדות זקנה וגברים עשוקי שנים ולבושי קרעים וגופותיהם ולבושם עדות הם לחרון האל . קהל האומללים מתכנס ולמראה מקום סבלות האדון המתנוצץ באבני זהרו ומקום תחייתו הזורח ודגל הצלב המבריק מהר הזיתים מבכה עם אומלל אך לא ראוי לרחמים את חורבות המקדש ויש אתם בבכיים זה שופרות וכדברי הנביאים הפך ששונם לאבל . מהו התאריך בלוח השנה העברי שהותרה בו כניסת יהודים לעיר ? הסבירו — מדוע הותרה כניסת היהודים ביום זהי נסיונו של יוליאנוס "הכופר" לבנות את בית המקדש . יוצאות דופן מבחינת היחס ליהודים היו רק שנתיים , בהן שלט באימפריה הקי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים