נר שמן יהודי מן המאה הרביעית שנתגלה בחפירות הכותל סמוך להר־הבית