האימפריה הפרסית

האימפריה הפרסית המקורות ללימוד התקופה ידיעותינו על ראשית האימפריה הפרסית ניזונים בעיקר מחיבורו של ההיסטוריון היווני הרודוטוס ומממצאים שונים , כגון כתובות שנמצאו בערי האימפריה בכלל ובבירתה פךספוליס בפרט . מעטות הן ידיעותינו על ירושלים בתקופה הפרסית . המקור העיקרי הוא ספרי התנ"ך , אלא שהם אינם נותנים תמונה שלמה של קורות התקופה . ספר עזרא אשר נכתב בתקופה הפרסית , אמנם משלב בתוכו גם תעודות היסטוריות ; וספר נחמיה הכתוב בנימה אישית , נכתב _על סמך ידיעות היסטוריות . אך לשני הספרים אין מטרה למסור תיאור היסטורי שלם ואובייקטיבי . בחגי , זכריה ומלאכי וספרים נוספים בתנ"ך נאמרו ונכתבו דברים על רקע אירועי התקופה , וגם להם מטרה חינוכית דתית . מבין חוקרי התנ"ך יש המשייכים לתקופה זו גם חלק מספר דניאל וחלק מנבואות ספר ישעיהו . תיאור היסטורי על התקופה מצוי בספרו של יוסף בן מתתיהו * , "קדמוניות היהודים " . יוסף צמוד _בדרך כלל לתיאור המקראי , אך עלינו לזכור שספר זה נכתב כ 600 שנה אחרי האירועים . חסרים ממצאים ארכיאולוגיים מתקופה זו בירושלים , שיאירו לנו את ת ולדותיה . חומר אפיגרפי על שלהי התקופה נמצא  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים