חלק ראשון: מראשיתה ועד התקופה המוסלמית

עמוד:ה

תוכן העניינים הקדמה ז ירושלים בראשיתה ובימי _בית ראשון 1 ירושלים בימי בית שני 83 התקופה הפרסית 84 התקופה ההלניסטית 106 התקופה החשמונאית 124 ירושלים בשלהי ימי בית שני 138 ירושלים בתקופה הרומית ביזנטית 193 התקופה הרומית 194 התקופה הביזנטית 212 ירושלים בתקופה המוסלמית 249 תוכן עניינים מפורט 303

יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר