א. שרידי ריצוף בפסיפס. הרצפה נבנתה מאבנים קטנות מהודקות שעליהן הונח מצע טיט ובו הוטבעו אבני הפסיפס