''לשר האו.." - כתובת חרותה בכתב עברי האופייני למאה השביעית לפנה''ס. השלמה אפשרית היא שר האוצר או שר האופים, האורוות, האורגים וכדומה. הכתובת נמצאה בעופל על גבי שבר של פיטס