ירושלים כמרכז לעולי־רגל

ירושלים כמרכז לעולי רגל מרכזיותה של ירושלים באה לידי ביטוי בכמיהה לעלות אליה , ולו לזמן קצר . העלייה לרגל של היהודים נהגה עוד מדורות קדומים , התפתחה גם בקרב הנוצרים , ועתה הלך המנהג והשתרש גם אצל המוסלמים . המשמעות הכלכלית ירושלים , אף שלא ישבה על אם הדרך המקשרת בין ארצות וימים ולא היה לה מרחב חקלאי צפוף ועשיר , נהנתה בכל הדורות מן התרומות שהרימו _עולי הרגל שהגיעו אליה בשל ייחודה וקדושתה , ואשר סייעו מאוד לכלכלתה . רבים מתושבי העיר היו בעלי חנויות , שעיקר פרנסתם מן הירידים בימי העלייה לרגל . מבין תושבי העיר היהודים היו שעסקו בחלפנות ובבנקאות לצורך בני העמים השונים . בין הנוצרים היו ששימשו כרופאים , שסייעו לעולי הרגל שהגיעו אל העיר לאחר מסע מפרך . ירושלים מתוארת _על ידי יהודי בן המאה האחת עשרה : תושביה עניים מתים ... אין _שוחטין כאן בהמה לא לימי חול ולא לשבת ועופות אק כאן להשיג " .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים