מטבע המתאר את חריש התלם התוחם את גבולות העיר העומדת להיווסד. ברקע — סמל הלגיון העשירי , והכיתוב: "קולוניה איליה קפיטולינה נוסדה"