שיחזור בית מגורים "בית אחיאל" מימי בית־ראשון על סמך הממצאים בעיר דוד