חיצים שונים, אשר שימשו את צבא בבל ואת צבא יהודה. נמצאו , למרגלות המגדל הישראלי בשכבת האפר שנותרה עם שריפת העיר