ציור מן המאה ה־18 הממחיש את מצור נבוכדנצאר על ירושלים