פני העיר בשלהי ימי בית־שני

פני העיר בשלהי ימי בית שני המקורות להכרת העיר בתיאורה של ירושלים בשלהי בית שני אנו נעזרים במקורות שונים : יוסף _בן מתתיהו בספריו על מלחמת היהודים וקדמוניותיהם משמש מקור חשוב , בהיותו בן העיר ובן הזמן הנדון . גם תיאורים במשנה מסייעים לנו בכך , וכתבים נוצריים ורומיים מוסיפים נדבכים להכרת העיר . על בסיס המקורות האלה נבנה דגם "ירושלים בימי הבית השני" במלון "הולילנד" בירושלים , בהנחייתו של מיכאל אבי יונה . לאחר מלחמת ששת הימים , בעקבות שיקום הרובע היהודי , נמצאו שרידים מרובים מתקופה זו , המסייעים להבין ולאשש את דברי הכתובים על פארה והדרה של העיר בשלהי ימי בית שני . חומות ירושלים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים