עיר דוד שנחשפה בחפירות. שימו לב לתלילות המדרון, לביצור המדורג ולשרידי המבנים שנבנו בצפיפות במדרון