ירושלים על גבי רצפת פסיפס, כנראה מהתקופה העבאסית. נחשף באום ריצאץ שבעבר־הירדן