שערי חולדה מימי בית־שני שימשו גם בתקופה המוסלמית, תוך שינויים שנעשו בהם לאורך התקופה