הקארדו שנחשף בחפירות ברוגע היהודי בעיר העתיקה. שימו לב לפאר הבא לידי ביטוי בעמודים ובכותרותיהם, בגודלו וברוחבו של הרחוב