הצעתו של מ' בן־דב לשיחזור מבנה החקרא (באדיבות מ' בן־דב)