אוכלוסיית ירושלים

אוכלוסיית ירושלים המוסלמים — מיעוט שליט סמוך לכיבוש העיר התיישבו בה מוסלמים מועטים שהגיעו ממדינה עירו של מוחמד . מוצאם הראשוני היה כנראה מתימן . מקורות ערביים מזכירים גם מציאות של ערבים עניים שהגיעו לעיר ונשענו על מפעלי צדקה ותמיכת השליטים . גידולה של האוכלוסייה המוסלמית בא בהדרגה ובחלקה מקורה בהתאסלמות תושביה הנוצרים של העיר . הנוצרים — שרידי המשטר הישן לאחר שלוש מאות שנים של שליטה ונוכחות נוצרית בלעדית בירושלים התהפך הגלגל , והנוצרים הפכו "מיעוט נסבל , " כפי שהגדירם האסלאם . אין לנו ידיעות על מספרם של תושבי ירושלים בתקופה זו , אך אין ספק שלמרות עזיבת נוצרים רבים עם כיבוש העיר והתאסלמות הדרגתית של הנותרים , עדיין היה חלקם של הנוצרים ניכר בכלל תושבי העיר , ויש בין החוקרים האומרים שהם אף היו רוב תושבי העיר . תהליך ההסתערבות נתן אותותיו בחברה הנוצרית . הערבית היתה בהדרגה לשפת הדיבור , וכעבור זמן גם לשפת הפולחן . נוצרים אימצו את התיארוך _על פי המניין המוסלמי ( שנים להגירה , ( ורבים אימצו גם שמות מוסלמיים . הקהילה הנוצרית בעיר היתה מפוצלת לכנסיות וכתות , שנבדלו במוצאן השונה ובשפות הפולחן ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים