לוח־טין מארכיון אל־עמרנה, ובו אחד ממכתביו של עבד־חיבה, מל ך ירושלים, אל פרעה