שקלים מימי מלחמת החורבן מצדם האחד גביע ועליו הכתובת: "שקל ישראל שא [שנה א]"; "שקל ישראל שב [שנה ב]"; ומצד השני: קלח בן שלשה רימונים והכתובת "ירושלם קדשה"