מעה מברונזה — רבע דינר. בצדה האחד כיתוב: "שמעון נשיא ישראל". בצדה השני: מיכל (אמפורה) ליין או שמן. הכתובת המקיפה: "שנה אחת לגאולת ישראל" (שנת 132 לספירה)