הכתובת בקבר "אשר על הבית (1) זאת [קברתי...]יהו אשר על הבית. אין פה כסף. וזהב (2) [כי] אם [עצמתו] ועצמת אמתה אתה. ארור האדם. אשר (3) יפתח את זאת