תוכנה של כתובת יוסטיניאנוס: "וזה המפעל שנעשה בנדיבותו של הקיסר החסיד ביותר שלנו פלאביוס יוסטיניאנוס, בהשגחתו ושקידתו של קונסטאנטינוס הקדוש ביותר בהן ואב־מנזר, הי''ג לאינדיקציו"