שיבת ציון

שיבת ציון גולי יהודה ובנימין , ועמהם הכוהנים והלוויים , שנענו לקריאתו של כורש מלך פרס לשיקום המקדש , עלו מבבל בגלים אחדים . העולים מנו כ 50 , 000 נפש . בראשם עמדו ששבצר "נשיא ליהודה" — אולי שנאצר בנו של יהויכין , וזרובבל בן שאלתיאל — נכדו או נינו של המלך יהויכין . בראש היישוב המתחדש בארץ ישראל שב ועמד צ _^; צא מבית דוד . התחלת גל העלייה היא ראשיתה של תקופה הנקראת בתולדות עמנו "שיבת ציון" — כשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים ( תהילים קכו א . ( יישוב יהודה וירושלים משהגיעו העולים לארץ , שמו פניהם ליהודה . ירושלים היתה חרבה ושוממה , חומותיה פרוצות והרוסות והמקדש הראשון היה תל חרבות . רוב העולים פנו להתיישב באתרים בהם ישבו אבותיהם בטרם גלו . מקומות ההתיישבות נזכרים בספרי עזרא ונחמיה . ברבים מהיישובים המוזכרים נמצאו  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

ישראל. משרד החינוך. המינהל הפדגוגי האגף לתכניות לימודים