קטע מ"מגילת אביתר": תיאור תולדות הגאונות בירושלים במאה האדות־עשרה. תובן המגילה מעיד על הקשר והמעורבות שבין יהודי צפון אפריקה, המגרבים, וענייני היישוב בירושלים